Vernieuwing Beslagvrije Voet

De minister en staatssecretaris hebben plannen om de beslagvrije voet aan te passen. Ze gaan hiervoor advies inwinnen bij de Raad van State en vervolgens een wetsvoorstel indienen. Hoe het precies gaat worden is nu nog niet duidelijk.

http://www.sociaalweb.nl/nieuws/bestaansminimum-schuldenaar-beter-geborgd