Help ik heb schulden

Het is tegenwoordig makkelijk om schulden te maken. Dat kan in de vorm van leningen, kopen op afbetaling of rood staan. Ook achterstanden in reguliere betalingen als huur, hypotheek, energie of zorgverzekering zijn schulden. Er ontstaan problemen wanneer je de rekeningen niet meer kunt betalen. De kosten lopen op, incassobureaus en deurwaarders melden zich! En als je dan niet oplet, kun je zo maar loonbeslag hebben en nog verder in de problemen komen.

Of je veel of weinig schulden hebt, vroeg of laat zul je ze moeten betalen. Dat kan op verschillende manieren.

Hoe dat te regelen is, hangt van veel factoren af. Dus is het zaak om goed zicht te krijgen op je totale financiële situatie. Dat is de eerste stap op weg naar een toekomst zonder geldzorgen.

Ik kan je helpen met je schulden

Ik breng je financiële situatie in kaart en geef adviezen over: Schulden

  • Verbetering van je inkomen
  • Verlaging van je vaste lasten
  • Hoe zijn je schulden het beste op te lossen

Vervolgens gaan we aan de slag om dat echt waar te maken. Als het lukt om samen deze inspanningen te leveren, dan heb je aan het eind van de rit geen schulden meer of je hebt een normale, hanteerbare schuld als een studieschuld of hypotheek. Je bent dan tevens in staat om zelfstandig je financiën te regelen.

Soms heb je hulp nodig. Dat is niet raar of ongewoon. Neem daarom contact op voor een adviesafspraak.

Wil je meer weten? Neem contact op!